ลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์


ข้อมูลบุคคล    ( * คือ จำเป็นต้องใส่ )


ชื่อ-นามสกุล (Name)  *
ที่อยู่ (Address) *
จังหวัด *
อำเภอ *
ตำบล *
รหัสไปษณีย์ (Zip) *
โทรศัพท์ (Mobile No) *
อีเมล (Email Address)
ไลน์ ไอดี (LINE ID)
เพศ (Gender)
อายุ (Age)
การศึกษา (Educate)
รายได้ (Income)

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์


รหัสผลิตภัณฑ์ (Serial Number) * หากไม่มีให้ใส่ 0
ยี่ห้อ (Brand) *
รุ่น (Model)
ซื้อมาจาก  * :      Online / Showroom       ภาค / Dealer

ราคา (Price) *
หมายเหตุ (Note)
วันที่ติดตั้ง (Date of Installation) *
วันหมดรับประกัน (Out of Warranty)
อัพโหลดใบกำกับภาษี (Tax Invoice)